Заштита инвеститора

Национални третман страних улагача

• Права страних улагача у Републици Српској су дефинисана и заштићена Уставом Републике Српске: „Својинска и друга права страног улагача стечена на основу уложеног капитала, не могу се ограничити или одузети законом или другим прописом. Јамчи се право страном лицу да обавља привредну или другу дјелатност и права по основу пословања, под условима који се не могу мијењати на његову штету. Страном улагачу јамчи се слободно изношење добити и уложеног капитала из Републике. Законом се може изузетно када то захтијева општи друштвени интерес, утврдити у којим дјелатностима, односно подручјима, страно лице не може основати властито предузеће”.
• Закон о страним улагањима Републике Српске („Службени гласник Републике Српске, бр. 25/02, 24/04 и 52/11) и Закон о политици директних страних улагања у БиХ (Службени гласник БиХ, бр. 17/98, 13/03, 48/10) страним инвеститорима осигурава национални третман, тј. страни инвеститори имају иста права и обавезе као и резиденти БиХ. Држава и њени ентитети не смију вршити дискриминацију страних инвеститора у било ком облику, укључујући али не и ограничавајући се на држављанство, сједиште/боравиште страног инвеститора, религију или државу поријекла инвестиције.
• Имовина страних инвеститора не може бити национализована, експроприсана или реквирирана. Уколико се, међутим, утврди постојање јавног интереса, имовина страних инвеститора може бити национализована или експроприсана, а страним инвеститорима се гарантује право на примјерену надокнаду. Надокнада ће се сматрати примјереном ако је адекватна, ефективна и брза.
• Права и повластице које инвеститори уживају на основу Закона не могу се укинути или поништити ступањем на снагу накнадно донесених закона и подзаконских аката. Уколико нови закони буду повољнији, страни инвеститори имају право да бирају који ће закон бити мјеродаван за њихово улагање.

Заштита од ризика
• Страни инвеститори забринути због рестрикција у трансферу добити, експропријације, ратних и цивилних нереда и ускраћивања правде, могу се осигурати против ових ризика код Мултилатералне агенције за давање гаранција за улагање (МИГА, дио групације Свјетске банке).
• Инвеститорима приликом улагања у РС такођер пружа осигурање за политичке ризике амерички Overseas Private Investment (OPIC)

Споразуми о заштити инвестиција

БиХ је потписала уговоре о промоцији и заштити инвестиција са сљедећим земљама: Албанија, Аустрија, Белгија, Бјелорусија, Данска, Кина, Хрватска, Чешка Република, Египат, Финска, Француска, Њемачка, Грчка, Холандија, Мађарска, Индија, Иран, Италија, Катар, Кувајт, Литванија, Македонија, Малезија, Молдавија, Катар, Пакистан, Португалија, Румунија, Словенија, Шпанија, Шведска, Швајцарска, Турска, Украјина, Велика Британија, Србија, Црна Гора и земље OPEC-а.