Порези и доприноси

Пореска политика у Републици Српској спада међу најстимулативније у региону, са ниском стопом пореза на доходак, пореза на добит и збирном стопом доприноса. Стопа пореза на додану вриједност је такође врло стимулативна.


РС ФБИХ Србија Хрватска Црна Гора Македонија
Стопа пореза на доходак 10% 10% 12% 15% – 35% 9% 10%
Неопорезиви дио дохотка (у еврима) 0 153 56 250 0 114
Стопа пореза на добит 10% 10% 10% 20% 9% 10%
Стопа ПДВ-а 17% 17% 18% и 8% 25%, 10%
и 0% 17% и 7% 18% и 5%
Збирна стопа доприноса на бруто плату 33% 45% 35,8% 37,2% 30% 22%


Порески систем у БиХ/РС познаје категорије директних и индиркетних пореза.