Дрвопрерада

  1СЗР “ПОЉАНА” ПЕТРОВО
Вл. Тодоровић М. Урош из Петрова
Дрвопрерада
  2СЗР “НАМЈЕШТАЈ РАДЕЉИЋ” ПЕТРОВО
Вл. Радељић Станоје из Петрова
Дрвопрерада – намјештај
  3СЗР “СМРЧА” КАРАНОВАЦ
Вл. Ристић Т. Душко из Карановца
Дрвопрерада
  4СЗР “БИЈЕЛИ БОР” КАРАНОВАЦ
Вл. Тодоровић Д. Мирјана из Карановца
Дрвопрерада
  5СЗР “ПАРКЕТАРСКА РАДЊА” КАРАНОВАЦ
Вл. Пејић Станко из Карановца
Дрвопрерада
  6СЗР “НАМЈЕШТАЈ БОЖИЋ” ПЕТРОВО
Вл. Божић Ц. Сретко из Петрова
Дрвопрерада – мамјештај
Привремена одјава од 30. 11. 2010. године до 30. 11. 2011. године
  7СЗР “ЕНТЕРИЈЕР ЈОВАНОВИЋ” КАКМУЖ
Вл. Јовановић В. Миладин из Какмужа
Дрвопрерада – намјештај
Привремена одјава од 01.02.2012. до 01.05.2012.године
  8СЗР “БМ” КАРАНОВАЦ
Вл. Илић Ђ. Бранка из Карановца
Дрвопрерада – пилана
  9СЗР “ЛИГНУМ„ А&М
Вл. Андрић С. Светлана из Карановца
Дрвопрерада
 10СЗР “ДРВО ПРОИЗВОД” КАРАНОВАЦ
Вл. Ковачевић М. Бранимир из Добоја
Дрвопрерада
Привремена одјава
 11СЗПТР “ЕКО АМБАЛАЖА” КАРАНОВАЦ
Вл. Тодоровић Дарко из Карановца
Производња и продаја дрвене амбалаже