Здравствене установе

ЈЗУ Дом здравља „Озрен“ Петрово
Први подаци о организовању здравствене заштите на подручју општине Петрово,  датирају још из 1933. године, када је у овом мјесту основана здравствена задруга која је имала за циљ организовање и финансирање основне здравствене заштите својих чланова. Међутим, прву организовану здравствену заштиту становништва срећемо 1938. године, када је отворена прва амбуланта са сталним љекаром у кући Николе Лукића – Шустер.

Захваљујући помоћи Народног посланика у краљевини Југославији Стјепана Максимовића из Петрова, гради се прва амбуланта са станом за  љекара. Ова амбуланта средином 1941. године у непријатељском нападу биће запаљена.

По завршетку рата све до 1954. године није било организоване здравствене заштите, а превентивна здравствена заштита одвија се преко окружних средских санитарно – епидемолошких служби. Исте године у оквиру државног предузећа » Босна -Азбест « формира се прва амбуланта са станом за љекара, две године после амбуланта добија сталног љекара др Ивана Сератина.

Захваљујући финансирању тадашње општине Босанско Петрово Село 1958. године, гради се нова Здравствена станица на садашњој локацији Дома здравља. Током наредних педесет година, ова станица ће доживјети различите трансформације и облике организовања у облику капацитета и у кадровском погледу.

Данас примарну здравствену заштиту становништва на територији општине пружа Дом здравља „Озрен“ Петрово, који је основан 1992. године, одлуком Скупштине општине Петрово. Дом здравља задовољава потребе становништва пружајући услуге путем служби породичне медицине која је уведена 2006. године верификацијом тимова од стране Министарства здравља и социјалне заштите РС, затим дјечије медицине, службе хитне помоћи, стоматолошке ординације и лабораторије. У оквиру објекта Дома здравља ријешен је проблем архитектонских баријера, те особе са инвалидитетом имају несметан приступ.

Здравствена установа Дом здравља „Озрен“ Петрово, чији је оснивач општина Петрово, проводи мјере примарне здравствене заштите (превенција болести и хитна медицинска помоћ) и дио секундарне здравствене заштите (гинеколошки прегледи једном седмично, интернистички прегледи и рендген снимања), а у складу са Законом о здравственој заштити. Важно је истаћи да Дом здравља не посједује породилиште.   

Дом здравља обезбјеђује здравствену заштиту за цјелокупно становништво општине у 4 амбуланте породичне медицине. У општини Петрово организоване су подручне амбуланте у МЗ Сочковац, која пружа услуге становницима МЗ Сочковац и МЗ Карановац, затим амбуланта у Порјечини, у којој се здравствена њега пружа за становнике МЗ Порјечина и МЗ Кртова, те амбуланта у Какмужу.