Индиректни порези

У индиректне порезе спадају порез на додану вриједност (ПДВ), акцизе (посебни порези који се плаћају на нафтне деривате, алкохол, дуван и дуванске прерађивине, кафу), царине. Индиректни порези су у надлежности БиХ.

Закони из области индиректног опорезивања на нивоу БиХ:
• Закон о систему индиректног опорезивања у БиХ (Службени гласник БиХ 44/03, 52/04, 34/07, 49/09)
• Закон о уплатама на јединствени рачун и расподјели прихода (Службени гласник БиХ (55/04)
• Закон о ПДВ-у (Службени гласник БиХ 09/05, 35/05, 100/08)
• Закон о акцизама БиХ (Службени гласник БиХ 62/04, 48/05 и 49/09)
• Закон о царинској политици БиХ (Службени гласник БиХ 57/04 и 51/06)
• Закон о царинској тарифи БиХ (Службени гласник БиХ 1/98, 5/98, 22/98, 31/02, 32/04, 48/05, 76/06)