Остале таксе и накнаде

Остале таксе и накнаде се плаћају на основу:
Закони из области:
• Закон о шумама (Службени гласник РС 75/08).
• Закон о водама (Службени гласник РС 50/06 и 92/09)
• Закон о комуналним таксама (Службени гласник РС 4/12)
У Републици Српској у свим општинама, засебно Одлуком скупштина општине утврђују се обавезе по основу комуналних такса.