Стимулативна пореска политика

Пореска политика у Републици Српској спада међу најстимулативније у региону, са ниском стопом пореза на доходак, пореза на добит и збирном стопом доприноса. Стопа пореза на додату вриједност је такође врло стимулативна.

Порез на доходак
У Републици Српкој се примјењује јединствена стопа пореза на доходак од 10%.

Порез на добит
Порез на добит у Републици Српској се обрачунава по стопи од 10%.

Порез на додату вриједност
У БиХ, односно РС се примјењује јединствена стопа пореза на на додатну вриједност од 17%.

Стопе доприноса
Збирна стопа доприноса износи 33% на бруто плату, од чега се:
• за пензијско-инвалидско осигурање издваја 18,0%,
• за здравствено осигурање 12,5%,
• за дјечију заштиту 1,5% и
• за осигурање од незапослености 1,0%.