Комисије и савјети општине

Радна тијела

За разматрање питања из надлежности Скупштине, предлагање и разматрање аката, као и за проучавање и разматрање других питања, образују се стална и повремена радна тијела Скупштине.
Стална радна тијела Скупштине образују се по одредбама Статута општине и Пословника скупштине општине.
Повремена радна тијела образују се посебном одлуком којом се одређује њихов назив, састав, надлежност, начин рада и друга питања значајна за функционисање тог радног тијела.
Стална радна тијела скупштине општине Петрово су комисије, одбори и савјети:
КОМИСИЈА ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ
1. Душан Милотић, предсједник
2. Синиша Томић, члан
3. Младен Ристић, члан
4. Младен Томић, члан
5. Јован Тодоровић, члан
 
КОМИСИЈА ЗА НАГРАДЕ И ПРИЗНАЊА
1. Драган Протић,предсједник
2. Гордана Шешлак, члан
3. Раденко Јовановић, члан
 
КОМИСИЈА ЗА РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА
1. Саво Јовановић, предсједник
2. Раденко Јовановић, члан
3. Бојана Ристић, члан
4. Биљана Томић, члан
5. Сања Катанић, члан
 
КОМИСИЈА ЗА ПИТАЊЕ МЛАДИХ
1. Младен Томић, предсједник
2. Драган Благојевић, члан
3. Душко Ђурић, члан
4. Ирена Радуловић, члан
5. Биљана Ђурић, члан
 
КОМИСИЈА ЗА ВЈЕРСКА ПИТАЊА
1. Брано Марјановић, предсједник
2. Љубиша Самарџић, члан
3. Дејан Василић, члан
 
КОМИСИЈА ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ

1. Брано Марјановић, предсједник
2. Душко Ђурић, члан
3. Бојана Ристић, члан
4. Јесенко Стјепановић, члан
5. Драган Протић, члан
 
КОМИСИЈА ЗА ПРОПИСЕ
1. Младен Ристић, предсједник
2. Љубиша Самарџић, члан
3. Вукадин Благојевић, члан
4. Немања Костић, члан
5. Љепосава Јовановић, члан
 
НАДЗОРНИ ОДБОР СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
1. Јован Тодоровић, предсједник
2. Душко Деспотовић, члан
3. Владимир Пуповац, члан
 
ОДБОР ЗА ДРУШТВЕНИ НАДЗОР И ПРЕДСТАВКЕ
1. Душан Милотић, предсједник
2. Душко Ђурић, члан
3. Младен Томић, члан
4. Дејан Василић, члан
5. Зоран Благојевић, члан
 
ОДБОР ЗА ЕТИЧКИ КОДЕКС ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПЕТРОВО
1. Брано Марјановић, предсједник
2. Младен Томић, члан
3. Вукадин Благојевић, члан
4. Јелица Дујковић, члан
5. Јелена Баји, члан
 
ОДБОР ЗА РЕГИОНАЛНУ И МЕЂУНАРОДНУ САРАДЊУ
1. Вукадин Благојевић, предсједник
2. Душан Милотић, члан
3. Младен Ристић, члан
4. Андријана Спасић, члан
5. Миломир Васић, члан
 
САВЈЕТ ЗА КУЛТУРУ И ИНФОРМИСАЊЕ
1. Зоран Благојевић, предсједник
2. Драган Протић, члан
3. Драган Благојевић, члан
4. Јелена Марјановић, члан
5. Јелица Катанић, члан
 
САВЈЕТ ЗА СПОРТ
1. Синиша Томић, предсједник
2. Јесенко Стјепановић, члан
3. Љубиша Самарџић, члан
4. Дражен Благојевић, члан
5. Данијел Иванчевић, члан