Комисије и савјети општине

РАДНА ТИЈЕЛА
За разматрање питања из надлежности Скупштине, предлагање и разматрање аката, као и за проучавање и разматрање других питања, образују се стална и повремена радна тијела Скупштине.
Стална радна тијела Скупштине образују се по одредбама Статута општине и Пословника скупштине општине.
Повремена радна тијела образују се посебном одлуком којом се одређује њихов назив, састав, надлежност, начин рада и друга питања значајна за функционисање тог радног тијела.
Стална радна тијела скупштине општине Петрово су комисије, одбори и савјети:
КОМИСИЈА ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ
1.    Раде Цвијановић из Петрова, -предсједник,
2.      Младен Томић из Какмужа, -потпредсједник,             
3.      Споменка Петковић-Гаврић из Петрова, -члан,          
4.      Бојан Марјановић из Петрова, -члан,
5.      Младен Ристић из Какмужа, – члан.

КОМИСИЈА ЗА ПРИВРЕДУ И РАЗВОЈ
1.      Дарко Васић                    – предсједник,           
2.      Вукадин Благојевић        – потпредсједник,
3.      Ненад Катанић                – члан,
4.      Душко Михајловић         – члан,
5.   Милан Милотић             – члан
 
КОМИСИЈА ЗА РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА
1.      Дражен Благојевић     – предсједник,   
2.      Ана Милићевић           – потпредсједник,
3.      Дејан Благојевић         – члан,    
4.      Јована Симић               – члан,   
5.      Десанка Лазић              – члан.

КОМИСИЈА ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ
1.      Цвијановић Раде, -предсједник,
2.      Протић Славиша, -замјеник предсједника,
3.      Протић Драган , -члан,
4.      Стјепановић Јесенко, -члан,
5.      Јовановић Раденко, -члан.
 
КОМИСИЈА ЗА ПРОПИСЕ
1.      Јована Мишић из Карановца , -предсједник,
2.      Бојана Михајловић из Петрова, -потпредсједник,                   
3.      Сања Микић-Ђукић из Петрова, -члан,
4.      Дејан Благојевић из Петрова, -члан,
5.      Немања Костић из Какмужа, -члан.
 
ОДБОР ЗА ДРУШТВЕНИ НАДЗОР И ПРЕДСТАВКЕ
1.      Младен Ристић                – предсједник,           
2.      Сандра Панић                  – потпредсједник,
3.      Душко Деспотовић         – члан,
4.      Мира Максимовић          – члан,
5.      Милан Милотић             – члан.

ОДБОР ЗА ЕТИЧКИ КОДЕКС ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПЕТРОВО
1.      Борис Панић                 – члан,    
2.      Младен Божић             – члан,    
3.      Бојана Михајловић     – члан,    
4.      Гордана Шешлак        – члан,     
5.      Раденко Јовановић     – члан.
 
ОДБОР ЗА РЕГИОНАЛНУ И МЕЂУНАРОДНУ САРАДЊУ
1.      Гордана Шешлак     – предсједник,       
2.      Ненад Поповић        – потпредсједник
3.      Душан Милотић       – члан,       
4.      Бојан Васиљевић     – члан,       
5.      Драженка Божић      – члан.
 
САВЈЕТ ЗА КУЛТУРУ И ИНФОРМИСАЊЕ
1.      Раденко Јовановић        – предсједник,
2.      Живорад Радић               – потпредсједник,
3.      Слађана Лазаревић        – члан, 
4.      Душанка Алексић          – члан, 
5.      Мира Максимовић        – члан.
 
САВЈЕТ ЗА СПОРТ И МЛАДЕ
1.      Дражен Благојевић         – предсједник,
2.      Миленко Стјепановић    – потпредсједник,
3.      Небојша Поповић           – члан,
4.      Биљана Симић                – члан,
5.   Анђелко Шешлак           – члан.

ОДБОР ЗА ЗДРАВСТВО ШКОЛСТВО И СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ
1.      Зоран Благојевић – предсједник,           
2.      Гордана Шешлак – потпредсједник,
3.      Љубинка Јокић                – члан,
4.      Душан Цвијановић        – члан,
5.      Славиша Протић            – члан.

КОМИСИЈА ЗА ПРИМОПРЕДАЈУ ДУЖНОСТИ
1.      Дражен Благојевић из Какмужа – предсједник,
2.      Бојана Михајловић из Петрова – члан,
3.      Ненад Катанић из Петрова – члан.
 За замјенике чланова комисије из става 1. овог члана, именују се:
1. Драгана Петковић из Какмужа –  замјеник предсједника,
2. Јесенко Стјепановић из Петрова –  замјеник члана,
3. Јована Симић из Сочковца –  замјеник члана.