Комисије и савјети општине

Радна тијела

За разматрање питања из надлежности Скупштине, предлагање и разматрање аката, као и за проучавање и разматрање других питања, образују се стална и повремена радна тијела Скупштине.
Стална радна тијела Скупштине образују се по одредбама Статута општине и Пословника скупштине општине.
Повремена радна тијела образују се посебном одлуком којом се одређује њихов назив, састав, надлежност, начин рада и друга питања значајна за функционисање тог радног тијела.
Стална радна тијела скупштине општине Петрово су комисије, одбори и савјети:
КОМИСИЈА ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ
1.    Раде Цвијановић из Петрова, предсједник,
2.      Младен Томић из Какмужа, потпредсједник,             
3.      Споменка Петковић-Гаврић из Петрова, члан,          
4.      Бојан Марјановић из Петрова, члан,
5.      Младен Ристић из Какмужа, члан.
 
КОМИСИЈА ЗА НАГРАДЕ И ПРИЗНАЊА

 
КОМИСИЈА ЗА РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА

 
КОМИСИЈА ЗА ПИТАЊЕ МЛАДИХ

 
КОМИСИЈА ЗА ВЈЕРСКА ПИТАЊА

КОМИСИЈА ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ
1.      Цвијановић Раде, предсједник,
2.      Протић Славиша, замјеник предсједника,
3.      Протић Драган , члан,
4.      Стјепановић Јесенко, члан,
5.      Јовановић Раденко, члан.
 
КОМИСИЈА ЗА ПРОПИСЕ
1.      Вида Томић из Какмужа, предсједник,
2.      Бојана Михајловић из Петрова, потпредсједник,                   
3.      Сања Микић-Ђукић из Петрова, члан,
4.      Дејан Благојевић из Петрова, члан,
5.      Немања Костић из Какмужа, члан.
 
НАДЗОРНИ ОДБОР СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

 
ОДБОР ЗА ДРУШТВЕНИ НАДЗОР И ПРЕДСТАВКЕ

 
ОДБОР ЗА ЕТИЧКИ КОДЕКС ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПЕТРОВО

 
ОДБОР ЗА РЕГИОНАЛНУ И МЕЂУНАРОДНУ САРАДЊУ

 
САВЈЕТ ЗА КУЛТУРУ И ИНФОРМИСАЊЕ

 
САВЈЕТ ЗА СПОРТ