Потпредсједник Скупштине

Име и презиме: Гордана Шешлак

Мјесто рођења: Грачаница

Датум рођења: 23.08.1972.године

Образовање: професор разредне наставе

Контакт телефон: 053/262-700, локал 262-710

Факс: 053/262-720

Политичка странка: НДП

Потпредсједник Скупштине има право и дужност да помаже у раду предсједника и по његовом овлаштењу обавља одређене послове из његовог дјелокруга.

Потпредсједник замјењује предсједника Скупштине у случају његове одсутности или спријечености.

У случају одсутности или спријечености потпредсједника, предсједника Скупштине замјењује одборник кога одреди Скупштина.