Секретар Скупштине општине

Име и презиме: Мира Катанић

Мјесто рођења: Грачаница

Датум рођења: 10.09.1962. године

Образовање: дипл.правник

E-mail: mira.katanic@petrovo.ba

Контакт телефон: 053/262-706

Факс: 053/262-720

Секретар Скупштине организује рад Стручне службе и помаже предсједнику Скупштине у припремању сједница и организовању рада Скупштине и њених радних тијела.

Секретар Скупштине је дужан:

– да се стара о остваривању права и дужности одборника и обезбјеђењу услова за рад клубова одборника,

  • да припрема иницијативе и приједлоге упућене Скупштини и даје их на даљу обраду надлежним органима и службама,
  • да обезбиједи правно-техничку обраду аката усвојених на сједници Скупштине,
  • да благовремено објављује прописе и друге акте које је донијела Скупштина и доставља закључке и одборничка питања надлежним органима и службама,
  • да врши и друге послове утврђене Статутом, овим пословником и одлуком о организацији и дјелокругу Стручне службе којом непосредно руководи.