Секретар Скупштине општине

Име и презиме: Бранислав Михајловић

Мјесто рођења: Ступари, општина Лукавац

Датум рођења: 15.09.1958. године

Образовање: дипл.правник

E-mail: sopetrovosekr@gmail.com

Контакт телефон: 053/262-706

Факс: 053/262-706

Sekretar Skupštine organizuje rad Stručne službe i pomaže predsjedniku Skupštine u pripremanju sjednica i organizovanju rada Skupštine i njenih radnih tijela.

Sekretar Skupštine je dužan:

– da se stara o ostvarivanju prava i dužnosti odbornika i obezbjeđenju uslova za rad klubova odbornika,
– da priprema inicijative i prijedloge upućene Skupštini i daje ih na dalju obradu nadležnim organima i službama,
– da obezbijedi pravno-tehničku obradu akata usvojenih na sjednici Skupštine,
– da blagovremeno objavljuje propise i druge akte koje je donijela Skupština i dostavlja zaključke i odbornička pitanja nadležnim organima i službama,
– da vrši i druge poslove utvrđene Statutom, ovim poslovnikom i odlukom o organizaciji i djelokrugu Stručne službe kojom neposredno rukovodi.