Тржиште рада

Тржиште рада Републике Српске током протеклих десетак година доживљава битне промјене и још увијек је врло динамично. Карактерише га одређена стопа незапослености, коју са становништа инвеститора можемо посматрати као потенцијал.

Битно је нагласити да се структура радне снаге повећава у корист високо образованих кадрова, који траже запослење.
У академској 2009/2010 години, у Републици Српској је било регистровано 26 институција високог образовања, тачније 18 високих школа и 8 универзитета. Од 8 универзитета, два су државна -Универзитет у Бањој Луци и Универзитет у Источном Сарајеву.
Организациона структура установа високог образовања је сљедећа:
• 64 факултета
• 5 академија
• 1 вјерски факултет
У академској години 2009/2010 укупно је уписано 43.928 студената на високошколске установе. Од тог броја, 9.091 су редовни студенти по старом програму, док је 29.236 студената уписано по Болоњском програму студирања. 2.720 су ванредни студенти а 2.881 студира по принципу „образовање на даљину“. По предмету студирања, распоред је сљедећи:
:


Природне науке 826
Техничко-технолошке науке 3.979
Медицинске науке 3.699
Биотехничке науке 1.309
Друштвене науке 24.269
Хуманистичке науке 1.017

С озбиром да је додатно запошљавање један од приоритета Владе Републике Српске, у току 2011. године планирано је наставити са подстицајним мјерама, првенствено у ангажовању младих академски образованих кадрова.
Република Српска је основала јавну службу Завод за запошљавање која је на услузи послодавцима, од посредовања у запошљавању до програма стручне припреме и дообуке радника. Према анкетама Завода за запошљавање око 70% послодаваца остварује своју сарадњу са овом Службом.
Завод за запошљавање Републике Српске чине централна служба, 6 филијала и 58 бироа. Више о Заводу за запошљавање могуће је наћи на сљедећој интернет адреси www.zzrs.org