Замјеник начелника

  • Замјеник начелника
Рођен 23.09.1989. године у Тузли. Основну и средњу економску школу завршио у Петрову. По завршетку средње школе уписује академске студије на Универзитету Источно Сарајево, Филозофски факултет у Палама, одсјек историја, гђе стиче звање дипломирани професор историје.
За замјеника начелника општине Петрово изабран на конститутивној сједници Скупштине општине Петрово, одржаној дана 30.11.2016. године, на вријеме трајања мандата начелника општине, односно Скупштине општине Петрово, конституисане након локалних избора у Босни и Херцеговини, одржаних 02.10.2016. године.