Захтјев за признавање права на здравствену заштиту