ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА УЗГАЈИВАЧЕ ОВАЦА И КОЗА СА ПОДРУЧЈА ОПШТИНЕ

Одсјек за стратешко планирање и управљање развојем Општинске управе Петрово обавјештава узгајиваче оваца и коза са подручја општине да најкасније до 31. августа могу поднијети захтјев за подстицајна средства из буџета општине.


ЗА УЗГАЈИВАЧЕ ОВАЦА:


Према Правилнику о условима и начину остваривања новчаних подстицаја за развој пољопривреде дефинисано је да право на премију за узгој квалитетно-приплодних оваца имају корисници подстицаја чије основно стадо има најмање 50 оваца. Основно стадо чине женска грла која су дала потомство.
Право на премију за узгој квалитетно-приплодних оваца корисници подстицаја остварују на основу захтјева (образац захтјева може се преузети у канцеларији број 68 у згради Општинске управе) који подносе Одсјеку за стратешко планирање и управљање развојем, надлежном за обрачун подстицаја уз који прилажу:

 • копију личне карте пољопривредног произвођача;
 • копију текућег рачуна пољопривредног произвођача;
 • обрачун премије Образац 3, прилог правилника;
 • потврда о обиљежавању животиња;
 • овјерену изјаву на Обрасцу 2а. из прилога правилника да предметно грло за које се остварују подстицаји неће отуђити најмање двије године, изузев због здравствених и репродуктивних проблема, при чему се обезбјеђује потврда ветеринара о угинућу или неопходности мјере принудног клања.
  Премија за узгој и набавку квалитетно-приплодних оваца износи до 5,00 КМ по грлу. Максимални износ премије који корисник подстицаја може остварити за набавку квалитетно-приплодних грла у обрачунском периоду је 500,00 КМ.

ЗА УЗГАЈИВАЧЕ КОЗА:


Право на премију за узгој квалитетно-приплодних коза имају корисници подстицаја чије основно стадо има најмање 10 коза и/или који су извршили набавку квалитетно-приплодних коза (двизица и јарица). Основно стадо чине женска грла која су дала потомство и јарчеви осјеменитељи.
Право на премију за узгој квалитетно-приплодних коза корисници подстицаја остварују на основу захтјева (образац захтјева може се преузети у канцеларији број 68 у згради Општинске управе) који подносе Одсјеку за стратешко планирање и управљање развојем, надлежном за обрачун подстицаја уз који прилажу:

 • копију личне карте пољопривредног произвођача;
 • копију текућег рачуна пољопривредног произвођача;
 • обрачун премије Образац 3, прилог правилника;
 • потврда о обиљежавању животиња;
 • овјерену изјаву на Обрасцу 2а. из Прилога правилника да предметно грло за које се остварују подстицаји неће отуђити најмање двије године, изузев због здравствених и репродуктивних проблема, при чему се обезбјеђује потврда ветеринара о угинућу или неопходности мјере принудног клања.
  Премија за узгој и набавку квалитетно-приплодних коза износи до 20,00 КМ по грлу. Максимални износ премије који корисник подстицаја може остварити за набавку квалитетно-приплодних грла у обрачунском периоду је 1.000,00 КМ.