Јавни огласи и обавјештенја

Обавјештење о стављању на јавни увид Нацрта студије утицаја на животну средину пројекта за експлоатацију техничког грађевинског камена периодита (дунита, харцбургита и лерзолита) на лежишту “Делић брдо”, општина Петрово

​Министарству за просторно уређење, грађевинарство и екологију достављен је Нацрт Студије утицаја на животну средину за пројекат експлоатације техничко-грађевинског камена –перидотита на лежишту „Делић Брдо“ општина Петрово, површине 16,76 ха. Носилац пројекта је „ГЕОКОП“ д.о.о., Дервента, ул. Светог Саве број 7, општина Дервента.  Носилац израде студије је „ВиЗ – ЗАШТИТА“ д.о.о. Бања Лука. На основу члана 69. Закона о заштити животне средине, („Службени гласник Републике Српске“, бр. 71/12 и 79/15), Нацрт Студије утицаја на животну средину за пројекат експлоатације техничко-грађевинског камена – перидотита на лежишту „Делић Брдо“ општина Петрово, површине 16,76 ха, ставља се на јавни увид и објављен је на интернет страници Министарства https://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mgr/PAO/Pages/Javni_uvid.aspx  

Јавни увид у нацрт Студије утицаја на животну средину обезбијеђен је на интернет страници Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију и у просторијама Општине Петрово, Одељење за привреду и финансије у периоду од 18.06.2020. до 06.08.2020. године.

Јавна расправа о предметном Нацрту Студије утицаја на животну средину одржаће се 06.07.2020. у сали Мултимедијалног центра Дома културе у Петрову, са почетком у 11 часова.

Примједбе и сугестије на Нацрт Студије утицаја на животну средину за пројекат експлоатације техничко-грађевинског камена – перидотита на лежишту„Делић Брдо“ општина Петрово, површине 16,76 ха, носиоца пројекта „ГЕОКОП“ д.о.о., Дервента, ул. Светог Саве број 7, општина Дервента, могу се доставити на адресу Министарства ( Трг Републике Српске 1, Бања Лука) или електронским путем на адресу: m.nikolic@mgr.vladars.net


http://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mgr/media/vijesti/Pages/Obavjestenje-o-stavljanju-na-javni-uvid-Nacrta-studije-uticaja-na-zivotnu-sredinu-projekta-za-eksploataciju-tehnickog-gradj.aspx

ОБАВЈЕШТЕЊЕ МАТИЧНЕ СЛУЖБЕ

Обавјештавају се грађани, корисници услуга матичне службе, да све информације око уписа у матичне књиге и издавање извода/увјерења из матичних књига, могу добити позивом на телефонске бројеве: 053/262-716 и 053/262-719 или на email: opstaupravaopstinapetrovo@gmail.com

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ПО ПРИНЦИПУ „МАРКА НА МАРКУ“

I Расписује се Јавни позив за суфинансирање пројеката асфалтирања јавних путева на подручју општине Петрово по принципу „марка на марку“(50% учешће општине – 50% учешће подносиоца).

II Право на суфинансирање пројеката имају грађани и правна лица на подручју општине Петрово а пројекти се односе на асфалтирање јавних путева или пресвлачење постојећих асфалтних површина.

III Подносиоци уз пријаву достављају: – пројектно-техничку документацију (пројекат асфалтирања пута, односно предмјер и предрачун радова урађен од овлаштеног лица уколико се ради о радовима пресвлачења постојећих асфалтних површина), – копију катастарског плана пута и – потписану изјаву да ће до покретања поступка за избор извођача радова обезбиједити припадајући дио средстава за реализацију пројекта.

IV Поступак по Јавном позиву проводи Комисија коју именује начелник општине. Комисија проводи поступак у року од пет дана од дана затварања Јавног позива. На основу записника Комисије начелник општине предлаже Скупштини општине Одлуку о додјели средстава на име суфинансирања асфалтирања путева по принципу „марка на марку“.

V Крајњи рок за достављање пријава је  20.02.2020.године.   Пријаве са потребном документацијом се достављају у Шалтер сали општине или на адресу: ОПШТИНА ПЕТРОВО, „Озренских одреда“ 25, 74317 Петрово, са назнаком „Не отварати за Јавни позив за кандидовање пројеката по принципу „Марка на марку“. Непотпуна и неблаговремена пријава се неће узимати у разматрање.

За све додатне информације у вези јавног позива може те се обратити у Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове, канцеларија број 63 или на телефон број 053/262-705.

ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОЂАЧЕ

Реферат за пољопривреду опшине Петрово у сарадњи са ЗЗ „Грачанка“ из Грачанице организује заједнички радни састанак дана:

11.12.2019. године (сриједа) са почетком у 17 часова у просторијама општинског ресторана „Цедам“

Представници ЗЗ „Грачанка“ из Грачанице изложит ће свој план организације производње и откупа cherry паприке.

Плодови cherry паприке најчешће се користе за пуњење са сиром у маслиновом уљу.

Уколико сте заинтересовани да будете један од произвођача поменуте паприке, придружите нам се!

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ЈАВНОЈ РАСПРАВИ

У вези са закључком Скупштине општине Петрово од 29.11.2019. године обавјештавају се заинтересовани грађани свих мјесних заједница са подручја општине Петрово, буџетски корисници и институције, да ће се јавна расправа везана за Нацрт ребаланса буџета општине за 2019. годину и Нацрт буџета општине Петрово за 2020. годину, одржати дана 04.12.2019. године у 16:00 часова у сали Скупштине општине Петрово.

Нацрт ребаланса буџета општине Петрово за 2019. годину и Нацрт буџета општине Петрово за 2020. годину могу се преузети у наставку овог обавјештења.

Своје примједбе, сугестије, коментаре и приједлоге сви органи, организације, научне и стручне институције и заинтересовани грађани могу дати писменим поднеском достављеним путем поште или непосредно у згради општине, путем e-mail trezor@petrovo.ba, као и непосредно на јавној расправи, а најкасније до 04.12.2019. године.