О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е О ПРОВОЂЕЊУ АНКЕТЕ

Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове Општинске управе општине Петрово обавјештава грађане да ће се системом случајног избора броја телефона, у наредним данима проводити анкета о потрошњи енергије у домаћинствима. Анкету ће проводити запослени у Општинској управи и волонтери  који буду ангажовани, те су грађани замољени за сарадњу.

Разлог провођења анкете огледа се у чињеници да је Општина Петрово аплицирала на Јавни позив Развојног програма УН у БиХ (UNDP BiH)  за одабир јединица локалне самоуправе за припрему акционог плана одрживог упраљања енергијом и климатских промјена (SECAP). Апликација је прихваћена и општина Петрово може започети са израдом овог документа.

За сљедећу сједницу Скупштине општине Петрово је припремљен приједлог Одлуке о приступању Споразуму градоначелника за климу и енергију и изради Акционог плана за одрживу енергију и борбу против климатских промјена.

У UNDP BiH се разматра могућност расписивања конкурса за суфинансирање пројеката чија реализација би довела до смањења емисије CO2 и потрошње енергената (утопљавање зграда, замјена столарије, израда фасада, промјена пећи за гријање…)

Након усвајања овог документа, јавне институције и грађани ће моћи конкурисати за додјелу средстава из овог програма.