ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ЈАВНОЈ РАСПРАВИ

У вези са закључком Скупштине општине Петрово од 29.11.2019. године обавјештавају се заинтересовани грађани свих мјесних заједница са подручја општине Петрово, буџетски корисници и институције, да ће се јавна расправа везана за Нацрт ребаланса буџета општине за 2019. годину и Нацрт буџета општине Петрово за 2020. годину, одржати дана 04.12.2019. године у 16:00 часова у сали Скупштине општине Петрово.

Нацрт ребаланса буџета општине Петрово за 2019. годину и Нацрт буџета општине Петрово за 2020. годину могу се преузети у наставку овог обавјештења.

Своје примједбе, сугестије, коментаре и приједлоге сви органи, организације, научне и стручне институције и заинтересовани грађани могу дати писменим поднеском достављеним путем поште или непосредно у згради општине, путем e-mail trezor@petrovo.ba, као и непосредно на јавној расправи, а најкасније до 04.12.2019. године.