ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА УЗГАЈИВАЧЕ КОЗА

Одјељење за привреду и финансије Општинске управе Петрово обавјештава узгајиваче коза са подручја општине да до 31. августа могу поднијети захтјев за подстицајна средства из буџета општине.

Према Правилнику о условима и начину остваривања новчаних подстицаја за развој пољопривреде дефинисано је да право на премију за узгој квалитетно-приплодних коза имају корисници подстицаја чије основно стадо има најмање 10 коза и/или који су извршили набавку квалитетно-приплодних коза (двизица и јарица). Основно стадо чине женска грла која су дала потомство и јарчеви осјеменитељи.

За остваривање права на подстицај неопходно је да узгајивачи поднесу захтјев надлежном одјељењу Општинске управе а образац захтјева могу преузети у канцеларији број 68 у згради општине.

Уз попуњен захтјев неопходно је приложити:

– копију личне карте пољопривредног произвођача,

– копију текућег рачуна пољопривредног произвођача,

обрачун премије Образац 3, прилог правилника,

– копије педигреа и увјерење о здравственом стању животиња.

Подносилац захтјева је, уз наведену документацију, дужан доставити и овјерену изјаву (образац се може преузети у канцеларији број 68 у згради општине ) да пред­мет­но гр­ло за ко­је се оства­ру­ју под­сти­цаји не­ће оту­ђи­ти најмање двије го­ди­не, из­у­зев због здравствених и репродуктивних про­бле­ма, при чему се обезбјеђује потврда вете­ри­на­ра о уги­ну­ћу или нео­п­ход­но­сти мје­ре при­нуд­ног клања.

Премија за узгоj и набавку квалитетно-приплодних коза износи до 20 КМ по грлу.  Максимални износ премије који корисник подстицаја може остварити за набавку квалитетно-приплодних грла у обрачунском периоду је 1.000,00 КМ.

Захтјев за остваривање права на премију за узгој и набавку квалитетно-приплодних коза подноси се у периоду узгоја, односно набавке, а најкасније до 31. августа текуће године.