У ПЕТАК ОДРЖАНО 19. РЕДОВНО ЗАСИЈЕДАНЈЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Укупна буџетска средства општине Петрово у 2022. години износила су 3.849.185,00 КМ а укупна буџетска потрошња 3.729.393,00 КМ, тако да је остварен вишак прихода у односу на расходе (суфицит) од 119.792,00 КМ. Одлука о усвајању Извјештаја о извршењу буџета општине за период од 01.01. до 31.12. 2022. године, са наведеним подацима, донесена је на деветнаестој редовној сједници Скупштине општине одржаној у петак.
Донесена је и одлука о усвајању финансијских извјештаја општине Петрово за 2022. години, према којима је по Билансу стања укупна актива 13.207.764,00 КМ а исто износи и укупна пасива. По Билансу успјеха укупни приходи били су 3.779.199,00 КМ а укупни расходи 3.344.804,00 КМ тако да је финаснијски резултат (суфицит) износио 434.395,00 КМ.


Извјештај о извршењу буџета општине за прва три мјесеца ове године показао је да је остварено укупно 725.672,00 КМ прихода а да је укупна буџетска потрошња износила 877.128,00 КМ, тако да је мањак прихода у односу на расходе износио 151.456,00 КМ. На дефицит је највећи утицај имало смањење прихода од индиректних пореза дозначених од Управе за индиректно опорезивање и то за 110.711, 00 КМ у односу на планирана средства за први квартал ове године.


На овом скупштинском засиједању ван снаге стављене су одлуке о суфинансирању асфалтирања путева у МЗ Карановца (поред куће Раде Трифковића и поред куће Марушић Богдана). У образложењу приједлога одлука наведено је да грађани до истека рока за ова два пута нису уплатили средства која су требала бити њихово учешће у пројекту “марка на марку”. А по принципу “марка на марку”, како је одлучено на овој сједници, биће асфалтиран пут за гробље у Карановцу.

Према одлуци одборника а поступајући по молби Српске православне црквене општине у Петрову, Српској православној цркви на управљање и одржавање дат је дио гробља Лужани у Петрову. Донесена је и одлука којом је одобрено 5.000,00 КМ за суфинансирање Православног омладинског кампа, који ће се одржати у периоду од 15.07 до 10.08.2023. године.


Одборници су донијели и Одлуку о продаји непокретности у Туристичкој зони Калуђерица према којој ће укупно 9 плацева бити понуђено купцима путем усменог јавног надметања – лицитације, која ће се одржати 21.07.2023. године са почетком у 11:00 часова.


По хитном поступку донесена је Одлука о прихватању поклона Мартић Интерцоп д.о.о. Модрича а ради се о објекту Дома културе у Сочковац и дионици пута Сочковац – Карановац која пролази кроз бившу Циглану. Овим је садашњи власник посједа бивше Циглане Општини Петрово поклонио наведене некретнине, које су биле његово власништво након куповине Циглане.


Поред наведеног на овом скупштинском засиједању донесена је Одлука о усвајању Плана мреже здравствених установа на територији општине, прихваћени извјештаји о утрошку намјенских средстава буџета у 2022. години, о реализацији Програма одржавања путне мреже, о рјешавању предмета у управном поступку, о реализацији скупштинских одлука и закључака те информација о упису ученика у први разред основних школа на територији општине.


Подршку одборника добио је Извјештај о раду начелника општине и Општинске управе у прошлој години.
За директора ЈУ Центар за социјални рад именована је Стојанка Трифковић, дипломирани економиста из Петрова. Након подношења неопозиве оставке на мјесто члана/предсједника Комисије за прописе од стране Виде Томић из Какмужа донесена је одлука којом је Томићева разријешена наведене дужности.