ИЗМЈЕНА ДИЈЕЛА РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА ПОСЛОВНА ЗОНА СОЧКОВАЦ