ЦЕНТАР ЗА УСЛУГЕ

Центар за пружање услуга грађанимаСвечаним пресијецањем врпце амбасадора Шведске и Холандије у БиХ  11. марта 2009. године, службено је у рад  пуштен Центар за пружање услуга грађанима. Центар је дио Пројекта управне одговорности ГАП БиХ, а отворен је у сарадњи са америчком агенцијом за развој УСАИД, шведском агенцијом за међународни развој СИДА и амбасадом краљевине Холандије  у БиХ.

Овим пројектом општина Петрово је добила софтвер и рачунарску опрему вриједну 149.000,00 марака, а својим средствима у висини од 20.000,00 марака преуредила улаз у зграду општине, шалтер салу и скупштинску салу.

Центар ће бити од користи како запосленим тако и грађанима ове локалне заједнице, чиме је вријеме чекања корисника услуга смањено за 50%, а с тим општинска администрација ће бити модернија, ефикаснија и економичнија.
             
Систем рада општинске административне службе је постављен тако да грађани комуницирају и остварују своја права путем шалтер сале (од подношења поднеска до добијања рјешења, увјерења…).

Ова шалтер сала важан је и видљив показатељ да општина Петрово намјерава озбиљно понудити ефикасније услуге својим грађанима.

Центар за услуге грађанима општине Петрово располаже са  пет шалтерских мјеста, а то су: инфо шалтер, шалтер за борачко-инвалидску заштиту, пријем поднесака, шалтер за овјере, матичар и радне књижице.
            
Све потребне информације и упутства грађани могу добити на инфо пулту општине. Службеници шалтер сале су оспособљени да у сваком тренутку пруже потребне услуге грађанима. Службеници имају  идентификационе картице, а изнад шалтера се налазе табле које означавају на које одјељење се односи.
Пружање правне помоћи грађанима, процедура за подношење притужби, похвала, приједлога и сугестија у општини ПетровоПоштовани грађани / корисници услуга,

Желите ли изразити мишљење о начину пружања услуга од стране општинске управе или имате приједлог, сугестију или идеју за побољшање процеса услуга, подијелите то заједно са нама.
С тим у вези, пружамо вам информације које Вам могу користити.

Вашу притужбу, похвалу, приједлог и сугестију можете поднијети попуњавањем Обрасца за притужбе, похвале, приједлоге и сугестије који можете добити у Центру за услуге грађанима.

Своје притужбе, похвале, приједлоге и сугестије можете упутити:
– путем поште, на адресу : општина Петрово, Озренских Одреда бб 74 317 Петрово
– путем телефона на број 00387 (0)53/262-700
– путем кутије за притужбе и похвале у холу општине,
– уписивањем у књигу утисака.

Уколико сте своје притужбе, похвале, приједлоге и сугестије упутили путем телефона или уписали у књигу утисака, службеник на инфо пулту ће их уписати на прописани образац и дати на разматрање.

Уколико не желите да се открије Ваш идентитет, службеник на инфо пулту ће то поштовати.
Такође ће поштовати Вашу жељу о начину доставе одговора на Вашу притужбу, похвалу, приједлог или сугестију.
Одмах по пријему притужбе, похвале, приједлога или сугестије, службеник на инфо пулту ће исту предати на шалтер за пријем поднесака ради завођења, те након пријема узети у разматрање.
Уколико се ради о притужби на рад запослених, организацију рада или други разлог који се односи на одређену организациону јединицу, поднесак ће упутити руководиоцу те организационе јединице ( начелнику Одјељења, руководиоцу стручне службе) на разматрање и давање приједлога за одговор.
У другим случајевима службеник на инфо пулту ће провјеравати тачност навода и приједлоге за побољшање.
У зависности од случаја и потребе одговор ћете добити на начин који Ви предложите , у року од 15 дана од дана подношења.
Уколико је подносилац анониман, одговор ће се истаћи на огласној табли општине.

Уколико нисте задовољни добијеним одговором, можете затражити од службеника на инфо пулту да Ваш поднесак ( притужбу, похвалу, приједлог или сугестију ) прослиједи Начелнику општине, који ће их размотрити и дати коначан одговор у року од 15 дана од дана пријема.

Притужба се може поднијети :
а) на запослене: нестручност, непрофесионални однос, неефикасност и понашање које није у складу са Кодексом,
б) незадовољство процесом услуге : организацијом рада, дужини рјешавања захтјева, фазама у поступку, висином општинске административне таксе и др.,
в) на одређене аспекте организације рада.