Uncategorized

ПРОДУЖЕН РОК ЗА ПРИЈАВУ НА ДИРЕКТНИ ПОЗИВ

У директном позиву начелника општине Петрово за суфинансирање пројекта у једној партнерској мјесној заједници друге фазе пројекта “Јачање улоге мјесних заједница у Босни и Херцеговини”, објављеном 10.05.2023. године, дошло је до измјене Одлуке о јавном директном позиву и то у члану 2. којим је дефинисан рок за подношење пројектних приједлога, на начин да је рок продужен до 12. јуна 2023. године.

Објаву од 10.05.2023. можете погледати на линку:

Одлуку о измјени Одлуке о јавном директном позиву за суфинансирање пројеката можете преузети на линку:

АПРИЛ ПРОГЛАШЕН МЈЕСЕЦОМ ЧИСТОЋЕ

Одлуком начелника општине Петрово на простору ове локалне заједнице април је проглашен мјесецом чистоће а циљ ове одлуке јесте очување и заштита животне средине и подизање свијести грађана по овом питању. Како би се циљ и остварио, између осталог, биће проведена акција под називом „Април мјесец чистоће“, као акција увођења и одржавања комуналног реда, за чију реализацију је задужена Општинска управа.

С тим у вези Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове издало је обавјештење грађанима у ком се подсјећа да су власници и корисници пољопривредног земљишта, као и пословних и стамбених објеката, дужни да своје посједе одржавају у уредном стању, односно да окрче живицу око посједа, те да уклоне дивље депоније. У супротном ће бити санкционисани од стране Комуналне полиције.

У обавјештењу је наведено да су власници парцела дужни уклонити дивљу депонију са свог посједа и у случају да је отпад депонован од стране неког другог лица а податке о лицу које ствара дивљу депонију треба да пријаве Комуналној полицији.

„Од свих грађана очекујемо максимално учешће у уређењу простора у коме живимо и радимо“, поручују из надлежног општинског одјељења.

ОБЈАВЉЕН ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ПО ПРИНЦИПУ “МАРКА НА МАРКУ”

Опшина Петрово ће и у 2023. години реализовати пројекат „Марка на марку“, којим се обезбјеђују средства за финансирање асфалтирања јавних путева на подручју општине. Ријеч је о пројекту у ком грађани и буџет општине обезбјеђују исти износ средстава за асфалтирање.

Јавни позив за суфинансирање пројеката асфалтирања јавних путева или пресвлачење постојећих асфалтних површина на подручју општине Петрово по принципу „марка на марку“ (50% учешће општине – 50% учешће подносиоца) расписан је у понедјељак 30.01.2023. године а право на суфинансирање пројеката имају грађани и правна лица на подручју општине Петрово.

Подносиоци уз пријаву достављају:

– пројектно-техничку документацију (пројекат асфалтирања пута, односно предмјер и предрачун радова урађен од овлаштеног лица уколико се ради о радовима пресвлачења постојећих асфалтних површина),

– копију катастарског плана пута и

– потписану изјаву да ће до покретања поступка за избор извођача радова обезбиједити припадајући дио средстава за реализацију пројекта.

Крајњи рок за достављање пријава је 15.03.2023.године. Пријаве са потребном окументацијом се достављају у Шалтер салу општине или на адресу: Општина Петрово, Озренских одреда 25, 74317 Петрово, са назнаком „Не отварати за Јавни позив за кандидовање пројеката по принципу „Марка на марку“. Непотпуна и неблаговремена пријава се неће узимати у разматрање.

За све додатне информације у вези јавног позива заинтересовани се могу обратити у Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове, канцеларија број 63 или на телефон број 053/262-705.

ЗАКЉУЧАК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПО НАЦРТУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЗА 2023. ГОДИНУ

На основу члана 39. став 2. тачка 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број 97/16, 36/19 и 61/21), а у вези са чланом 31.под ђ) Закона о буџетском систему Републике Српске ( „Службени гласник Републике Српске“, број: 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16), члана 38. став 2. тачка 2. Статута општине Петрово („Службени гласник општине Петрово“ број:8/17), члана 2. Одлуке о јавним расправама („Службени гласник општине Петрово“, број: 7/17), а након разматрања Нацрта  буџета општине Петрово за 2023. годину, Скупштина општине Петрово на сједници одржаној дана 30.11.2022. године донијела је:

З А К Љ У Ч А К

Члан 1.

Скупштина општине Петрово сматра да је Нацрт  буџета општине Петрово за 2023. годину, број: 02-014-1-279/22 од 01.11.2022. године добар полазни основ за израду приједлога овог документа и прихвата га.

Члан 2.

Нацрт  буџета општине Петрово за 2023. годину упућује се на јавну расправу, која ће трајати 3 дана од дана објављивања Нацрта буџета општине Петрово за 2023. годину на интернет страници и огласној табли општине Петрово.

Члан 3.

Јавна расправа се организује истовремено за све мјесне заједнице, буџетске кориснике и институције дана 06.12.2022. године са почетком у 16 часова у ресторану општине (Цедам) у Петрову.

Члан 4.

Органи, организације, научне и стручне институције и заинтересовани грађани своје примједбе, сугестије, коментаре и приједлоге на Нацрт буџета општине Петрово за 2023. годину могу дати: писменим поднеском достављеним путем поште или непосредно у згради општине, путем е-mail : trezor@petrovo.ba и непосредно на јавној расправи.

Члан 5.

Јавну расправу ће организовати и провести Начелник општине Петрово.

Члан 6.

Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана доношења, а биће објављен у „Службеном гласнику општине Петрово“.

ПРЕДСЈЕДНИК  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  др Зоран Благојевић

Број: 01-013.2-13/22

Датум: 30.11.2022. године

ЗАКЉУЧАК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПО НАЦРТУ ДРУГОГ РЕБАЛАНСА БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЗА 2022. ГОДИНУ

На основу члана 39. став 2. тачка 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број 97/16, 36/19 и 61/21), а у вези са чланом 31. под ђ) Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16), члана 38. став 2. тачка 2. Статута општине Петрово („Службени гласник општине Петрово“ број: 8/17), члана 2. Одлуке о јавним расправама („Службени гласник општине Петрово“, број: 7/17), а након разматрања Нацрта II ребаланса буџета општине Петрово за 2022. годину, Скупштина општине Петрово на сједници одржаној дана  30.11.2022. године донијела је:

З А К Љ У Ч А К

Члан 1.

Скупштина општине Петрово сматра да је Нацрт II ребаланса буџета општине Петрово за 2022. годину, број: 02-014-1-278/22 од 31.10.2022. године добар полазни основ за израду приједлога овог документа и прихвата га.

Члан 2.

Нацрт II ребаланса буџета општине Петрово за 2022. годину упућује се на јавну расправу, која ће трајати 3 дана од дана објављивања Нацрта II ребаланса буџета општине Петрово за 2022. годину на интернет страници и огласној табли општине Петрово.

Члан 3.

Јавна расправа се организује истовремено за све мјесне заједнице, буџетске кориснике и институције дана 06.12.2022.године са почетком у 16 часова у ресторану општине (Цедам) у Петрову.

Члан 4.

Органи, организације, научне и стручне институције и заинтересовани грађани своје примједбе, сугестије, коментаре и приједлоге на Нацрт II ребаланса буџета општине Петрово за 2022. годину могу дати: писменим поднеском достављеним путем поште или непосредно у згради општине, путем е-mail : trezor@petrovo.ba и непосредно на јавној расправи.

Члан 5.

Јавну расправу ће организовати и провести Начелник општине Петрово.

Члан 6.

Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана доношења, а биће објављен у „Службеном гласнику општине Петрово“.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  др Зоран Благојевић

Број: 01-013.2-12/22

Датум: 30.11.2022. године

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ПРОВОЂЕЊУ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЈЕТА МЈЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА

Општинска Изборна комисија Петрово обавјештава све политичке странке, удружења грађана и грађане општине Петрово да ће се избори за избор чланова савјета мјесних заједница на подручју општин одржати у недјељу  27.11.2022. године у времену од 07,00 до 19,00 часова, на следећим локацијама:

 • Бирачко мјесто 01. Петрово – ОШ „Вук Караџић“ Петрово;
 • Бирачо мјесто 02. Какмуж – ОШ „Свети Сава“ Какмуж;
 •  Бирачо мјесто 03. Сочковац – Дом културе Сочковац;
 • Бирачо мјесто 04. Карановац – Дом културе Карановац;
 • Бирачо мјесто  05. Порјечина – ОШ „Вук Караџић“, Подручно одјељење Порјечина;
 • Бирачо мјесто 06. Кртова – пословни простор Зорана Јовановића Кртова;
 • Бирачо мјесто 07. Калуђерица – просторије бивше школе у Калуђерици.

ОБИЉЕЖЕН ДАН ДРУГЕ ОЗРЕНСКЕ БРИГАДЕ

У Петрову је данас обиљежен Дан Друге озренске лаке пјешадијске бригаде чијих је 400 припадника погинуло у Одбрамбено-отаџбинском рату.

Тим поводом служен је парастос и одата почаст страдалима са овог подручја у Одбрамбено-отаџбинском рату.

Некадашњи борци на обиљежавању Дана бригаде у порти Манастира Светог Николе иницирали су изградњу централног споменика на Озрену свим палим саборцима Прве, Друге, Треће и Четврте озренске лаке пјешадијске бригаде, као показатеља јединства из 1991. године.

Пуковник Младен Достанић, задњи командант Друге озренске лаке пјешадијске бригаде, подсјетио је да су током 1992. године биле формиране само Прва и Друга озренска лака пјешадијска бригада које су браниле рејон од Гостовића, Љесковице, Бистрице, Возуће, Лозне, па све до Петрова, а 1993. године су формиране Трећа и Четврта озренска бригада.

“Најтеже године су биле 1992. и 1995., мада су и 1993. и 1994. биле изузетно тешке, али ако узмемо положаје и Прве, Треће и Четврте озренске, ми смо раздвајали два корпуса такозване Армије БиХ, тузлански и зенички, и за себе везали неколико бригада, чиме смо омогућили да на другим фронтовима буде мање дејстава у односу на Озрен”, истакао је Достанић.

Један од команданата Голуб Панић, који је рођен у Возући, рекао да је осјећај предиван због великог одзива некадашњих сабораца и послије 30 година, а уједно тужан јер је 400 бораца погинуло током борби за одбрану својих огњишта и одбрану Републике Српске.

Командант Првог пјешадијског батаљона Друге озренске лаке пјешадијске бригаде Младен Михајловић рекао је да су Срби тог подручја бранили своја огњишта у одбрамбено-отаџбинском рату и да нису никог нападали како се то пропагандом и данас покушава приказати.

“Рат нас је ујединио и, хвала Богу, наше војно и цивилно руководство су нам дали снагу да се ми ујединимо и да не буде као у другим ратовима да се подијелимо на Србе и Србе”, поручио је Михајловић. Он је позвао и данашње политичаре на пријеко потребно јединство у одбрани Републике Српске, без које неће бити Срба на овим просторима.

Парастос је служио архијерејски намјесник добојски Мирко Николић уз саслужење игумана Гаврила и монаха озренског манастира. Николић је указао на значај да се од заборава сачувају они који су своје животе дали у одбрани православља и нејачи. Вијенце пред Спомен-крстом положиле су делегације Друге озренске лаке пјешадијске бригаде, Петог батаљона Друге озренске лаке пјешадијске бригаде “Дуле Видра”, Трећег батаљона 43. Приједорске бригаде, припадници Полицијске управе Добој.

Вијенце су положили и представници Градске борачке организације Добој, Општинске управе Петрово и Градског одбора ПДП-а.

Друга озренска лака пјешадијска бригада формирана је 23. маја 1992. године и била је пјешадијска јединица Војске Републике Српске /ВРС/, у саставу Првог крајишког корпуса. На дан формирања имала је 3.870 припадника. Из бригаде је, 1. новембра 1993. године издвојен дио јединица и од њих је формирана Четврта озренска лака пјешадијска бригада ВРС.

САОПШТЕЊЕ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ ПЕТРОВО ВЕЗАНО ЗА ПРОЈЕКАТ ГЕОЛОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА:

Поводом „кампање“ која се води последњих дана, посебно на друштвеним мрежама, а која се тиче геолошких истраживања на територији наше општине, конкретно у Сочковцу, информишем јавност о следећем:

 • Према законским прописима дозволе за истраживања издаје ресорно министарство у Влади Републике Српске, без обавезе тражења сагласности локалне заједнице;
 • Документ који је упућен на адресу општине Петрово од стране компаније „Медени бријег“ Бијељина (која је у власништу компаније „Likos metals limited“) 24.12.2020. године је писмо намјере, у ком је наведено да ова компанија има пословне намјере прибављања одобрења надлежних институција Републике Српске за извођење детаљних геолошких истраживања полиметаличних појава олова, цинка, никла, бакра и пратећих метала на подручју Карановца, Сочковца и Какмужа, на које смо ми дали следећи одговор: (погледати фотографију бр 1. у прилогу текста);
 • 26.04.2021. године на адресу општине стигло је Рјешење Министарства енергетике и рударства РС, којим се одобрава извођење детаљних геолошких истраживања а 26.05.2021. године документ/пријава почетка радова;
 • 03.11.2021. године запримили смо захтјев за добијање сагласности за извођење детаљних геолошких истраживања на подручју истражног поља „Гостиљ-Крушков до-Каменице-Какмуж“, град Добој и општина Петрово, на шта смо ми одговорили тражењем допуне захтјева (у прилогу текста фотографија број 2.);
 • Од компаније „Медени бријег“ тражили смо одржавање састанка са руководством компаније, на ком бисмо добили детаљне информације о активностима које се проводе и које су у будућности планиране на нашем подручју. Састанак је био заказан за данас, 16.11.2021. године са почетком у 10:00 часова;
 • Због чињенице да је у међувремену на адресу Одјељења за просторно уређење и стамбено-комуналне послове општине Петрово стигао допис/петиција, са око 70 потписа мјештана Сочковца, у ком се, између осталог, траже информације о законитости радњи које компаније „Медени бријег“ проводи на територији ове мјесне заједнице, одлучио сам да горе поменути састанак са руководством компаније одржим у проширеном саставу. На састанак су позвани представници мјештана који су потписали петицију, сви одборници Скупштине општине Петрово и предсједници Савјета мјесних заједница Сочковац, Карановац и Какмуж.

 • Састанак је одржан данас од 10:30, а након двочасовних дискусија усаглашено је следеће:
 • Главни узрок незадовољства исказаног од стране дијела грађана општине Петрово, превасходно мјештана Сочковца, јесте неинформисаност о самом пројекту и активностима које се проводе, за шта је одговорност преузео менаџмент компаније. С тим у вези, у што краћем року, биће одржан састанак на који ће бити позвани сви становници Сочковца и на ком ће све информације моћи добити „из прве руке“, односно од директора компаније Милоша Бошњаковића и његових сарадника;
 • Менаџмент компаније прихватио је и критику на понашање појединих радника на терену, за које су добили информацију да у комуникацији са локалним становништвом нису поступали у складу са нормама понашања прописаним од стране компаније. Исти ће након идентификације бити удаљени из компаније;
 • Када су у питању евентуална оштећења локалне путне инфраструктуре, иста ће бити санирана о трошку компаније;
 • Имовинско-правни односи биће испоштовани у сваком погледу, те ће радови бушења тла бити извођени само на локацијама за које буду потписани уговори са власницима земљишта;
 • Када је у питању евентуална опасност од никла (уколико исти буде пронађен приликом узорковања тла), појашњење од стране еминентног геолошког стручњака Младена Стојановића било је да ће бити вршена бушења на дубини од 50 до 100 метара, на којој је никл већ оксидирао и да опасност не постоји. На већим дубинама неће се вршити истраживања;
 • Када су у питању еколошки стандарди, односно заштита животне средине, истакнуто је да је компанија обавезна да испоштује свјетске стандарде и прописе, који су далеко строжији од онога што би евентуално мјештани могли захтијевати, тако да у том погледу опасност не постоји;
 • Подцртано је да је ово пројекат детаљних геолошких истраживања, која ће показати да ли постоји економска оправданост за евентуално отварање рудника. Уколико би се доказало да је отварање рудника економски исплативо то се у најбољем случају неће десити још петнаестак година, а прије било каквих активности у том правцу биће тражена сагласност локалне заједнице и становништва које овде живи;
 • Присутни одборници Скупштине општине Петрово, привредници, предсједници Савјета мјесних заједница и грађани, изнијели су став да подржавају наставак реализације пројекта, дали подршку компанији, уз обавезу редовног информисања јавности о свим плановима и радњама које су планиране за наредни период, као и о евентуалним проблемима и начинима њиховог рјешавања. С тим у вези, уколико резултати почетних истраживања покажу оправданост наставка инвестиције, компанија ће у Петрову или Сочковцу отворити информациони центар/канцеларију у којој ће сваки грађанин, сваки радни дан, моћи добити све информације о активностима компаније на овом подручју.

 • Као начелник наше општине захваљујем се свима који су присуствовали састанку и својим дискусијама допринијели отклањању бројних недоумица везаних за овај пројекат. Надам се и вјерујем да ће наша локална заједница ићи путем развоја и просперитета, да ћемо сви скупа, и локална самоуправа и грађани и инвеститори, разговором и договором превазилазити све проблеме и радити на добробит овог краја. Срдачан поздрав за све.