ПРОДУЖЕН РОК ЗА ПРИЈАВУ НА ДИРЕКТНИ ПОЗИВ

У директном позиву начелника општине Петрово за суфинансирање пројекта у једној партнерској мјесној заједници друге фазе пројекта “Јачање улоге мјесних заједница у Босни и Херцеговини”, објављеном 10.05.2023. године, дошло је до измјене Одлуке о јавном директном позиву и то у члану 2. којим је дефинисан рок за подношење пројектних приједлога, на начин да је рок продужен до 12. јуна 2023. године.

Објаву од 10.05.2023. можете погледати на линку:

Одлуку о измјени Одлуке о јавном директном позиву за суфинансирање пројеката можете преузети на линку: