ДИРЕКТНИ ПОЗИВ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКТА У ЈЕДНОЈ ПАРТНЕРСКОЈ МЈЕСНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ ДРУГЕ ФАЗЕ ПРОЈЕКТА „ЈАЧАЊЕ УЛОГЕ МЈЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ“

Начелник општине Петрово упућује директни позив за подношење приједлога пројеката партнерских мјесних заједница у оквиру наградног фонда, што је једна од активности друге фазе пројекта „Јачање улоге мјесних заједница у Босни и Херцеговини“ (МЗ пројекат) којег проводи Развојни програм Уједињених народа (УНДП), а финансирају Влада Швицарске и Шведска.

Циљ пројекта, чија друга фаза траје од 2020-2024. године, јесте унапређење квалитета живота грађанки и грађана у Босни и Херцеговини (БиХ) кроз оснажене, родно одговорне мјесне заједнице (МЗ) које потпомажу активан ангажман грађанки и грађана у јавном животу, и представљају примјер добре праксе локалних самоуправа у чијем фокусу су људи и демократске промјене на локалном нивоу.

Критерији за реализацију једног приоритетног приједлога са детаљним упутствима и комплетна пројектна документација се могу преузети на следећим линковима: