ОБАВЈЕШТЕЊЕ о подношењу захтјева за издавање еколошке дозволе за изграђене објекте – ЛИГНУМ