Н А Р Е Д Б А о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона (COVID-19) на територији општине Петрово

 

На основу члана 22.Закона о заштити и спашавању у ванредним ситуацијама („Службени гласник Републике Српске“, број 121/12 и 46/17), члана82. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,  број 97/16 и 36/19),члана 87.став 3.Статута општине Петрово („Службени гласник општине Петрово“, број 8/17) и Закључка  о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона (COVID-19) у Републици Српској, број 87-1/21 од 31.05.2021.године,на приједлог Кризног штаба општине Петрово за борбу против вируса корона,Начелник општине доноси

Н А Р Е Д Б У  о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона (COVID-19) на територији општине Петрово

  1. У циљу спречавања ширења вируса корона SARS-COV-2 и 07.06.2021. до 21.06.2021.године забрањује се:

– сва јавна окупљања у групама већим од 120 лица ,

– сва приватна окупљања која се не одржавају на јавном мјесту у групама већим од 70 лица

– организација и извођење музике уживо у затвореном дијелу угоститељског објекта

2. Од 07.06.2021. до 21.06.2021.године ограничава се радно вријеме у периоду од 06:00 до 24:00 часа:

   – свим врстама угоститељских објекта за исхрану и пиће укључујући објекте који послују самостално или у оквиру других објеката у којима се обавља привредна дјелатност (бензинске пумпне станице, објекти за смјештај и др.)

-приређивачима игара на срећу (кладионице,аутомат клубови, казина, томболе и др.)

3. Од 07.06.2021.године а изузетно од тачке 1., прве алинеје овог закључка,  дозвољавају се:

– такмичарске активности спортских организација и спортиста уз присуство  публике и уз строго придржавање мјера прописаних од стране ЈЗУ  „Института за јавно здравство Републике Српске“

 – организација културних манифестација на отвореном уз строго придржавање мјера прописаних од стране ЈЗУ  „Института за јавно здравство  Републике Српске“

4.  Дозвољене активности из овог закључка спроводе се уз пуну одговорност организатора уз строго спровођење мјера прописаних од стране ЈЗУ „Института за јавно здравство Републике Српске“ .

 5.  Обавезују се грађани да у затвореном простору носе заштитну маску (прекривена уста, нос и брада), да се придржавају  заштитне мјере физичког  растојања од два метра како у затвореном  тако и на отвореном простору те да се придржавају упутстава „Института за јавно здравство Републике Српске“ за боравак у затвореном простору, у зависности од дјелатности која се обавља.

6. Од обавезе ношења заштитне маске су изузета:

дјеца млађа од седам година живота,

лица са инвалидитетом и дјеца са сметњама у развоју,

лица која обављају физичку спортску и рекреативну активност у оквиру спортских објеката.

7. Препоручује се грађанима да на отвореном простору користе заштитне маске уколико није могуће одржавати физичко растојање од два метра, а у складу са упутством „Института за јавно здравство Републике Српске“ за коришћење заштитне маске на отвореном простору.

8. Обавезују се продајни објекти да одреде једно или више лица за спровођење епидемиолошких мјера у заједничким просторима објекта у складу са тачком 4.овог закључка са посебном пажњом на ограничење броја лица у објекту у зависности од површине укупног простора објекта.

9. Обавезују се правна лица, предузетници и физичка лица који у директном контакту пружају услуге грађанима да:

  • услуге пружају заштићени маском,
  • обавезно спроводе мјере дезинфекције,
  • обезбиједе маске грађанима који користе њихове услуге а немају их,
  • придржавају се упутства“ Института за јавно здравство Републике Српске“ за организовање рада у зависности од дјелатности коју обављају.,
  • одреде једно или више лица за спровођење епидемилошких мјера унутар продајног објекта, уз могућност ускраћивања пружања услуге у случају непридржавања мјера

10. Од 10.05. до 24.05.2021.године у аутобусима којим се обавља превоз лица у друмском саобраћају попуњеност аутобуса не може бити већа од 50% од капацитета аутобуса (мјеста за стајање и мјеста за сједење)

11. Субјекти који обављају регистровану дјелатност дужни су да услове за обављање дјелатности

 прилагоде мјерама прописаним од стране ЈЗУ „Институт за јавно здравство Републике Српске“ за спречавање појаве и ширењаCOVID-19 болести на радном мјесту.

12. Субјекти који обављају регистровану дјелатност могу самостално обављати дезинфекцију  

пословних просторија у складу са упутством ЈЗУ „Институт за јавно здравство Републике Српске“

13. Субјекти који пружају услуге грађанима дужни су:

– организовати свој рад уз примјену прописаних епидемиолошких мјера од стране ЈЗУ “ Института за јавно здравство Републике Српске“

 – на улазу у објекат поставити обавјештење о укупном броју лица која могу боравити у односу на његову површину

14. Републички органи управе, органи јединица локалне самоуправе и остали субјекти који врше  јавна овлаштења дужни су организовати свој рад са грађанима на следећи начин:     

-на улазу у службене просторије ограничити број особа које истовремено могу да уђу и бораве у просторијама органа,

-одржавати растојање у затвореним просторима од најмање два метра, уз благовремено предузимање мјера дезинфекције и појачане хигијене и

-омогућити рад шалтер сале и матичне службе у јединицима локалне самоуправе уз  обезбјеђење физичке провидне баријере на радном мјесту која пружа довољну заштиту  запосленом и кориснику.

15. Ступањем на снагу ове Наредбе, ставља се ван снаге Наредба о обавезном спровођењу мјера за  

реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона (COVID-19) на територији  општине Петрово, број 02-014-1-94-82/21 од 20.05.2021.године.

16. Ова наредба ступа на снагу 07.06.2021.године а бит ће објављена у Службеном гласнику општине Петрово.