ОДРЖАНА 15. РЕДОВНА СЈЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Скупштина општине Петрово данас је дала сагласност Правобранилаштву Републике Српске, Сједиште замјеника у Добоју, да закључи судско поравнање у предмету за накнаду штете за порушени мост у улици Тодора Вујасиновића у Петрову (пут поред пруге и бензинске пумпе).


Наиме, пред одборницима се на данашњем засиједању нашла тачка дневног реда у којој су информисани о стању судског спора, који се води од 2010. години и у ком општину Петрово заступа Правобранилаштво Републике Српске, Сједиште замјеника у Добоју. У информацији је, између осталог, наведено да је Основни суд у Добоју 2015. године пресудио у корист општине Петрово, на шта су тужени ГМТ „Транспорт“ Грачаница, „Еурохерц осигурање“ Сарајево и Пјанић Мирсад из Грачанице уложили жалбу. Окружни суд је усвојио жалбу, Предмет вратио Основном суду који доноси пресуду којом се одбија тужбени захтјев Општине и истој налаже да туженим накнади трошкове поступка у укупном износу од 60.940,33 КМ. На ову пресуду Правобранилаштво Републике Српске, као законски заступник општине, улаже жалбу. На расправи пред Окружним судом у Добоју одржаној 10.10.2022. године вијеће другостепеног суда у овом предмету позвало је све стране да се изјасне о могућности закључења поравнања у овом предмету, на начин да тужилац повуче тужбу а да се тужени одрекну својих трошкова заступања. Тужени су прихватили приједлог за поравнање а одборници су данас, након што их је са овим предметом детаљно упознала Миљена Видљиновић, представник Правобранилаштва РС, Сједиште замјеника у Добоју, одлучили да исто прихвати и Општина Петрово. За овакав закључак гласало је 13 присутних одборника а троје одборника било је суздржано.


На данашњем засиједању донесени су и закључци којима су у јавну расправу упућени Нацрт другог ребаланса буџета за ову годину и Нацрт буџета општине за 2023. годину. Усвојен је приједлог Програма зимског одржавања улица, локалних и некатегорисаних путева те прихваћена Информација о стању успоставе катастра непокретности на подручју општине Петрово.

Као вид подстицаја новим привредним субјектима, на приједлог начелника општине, одборници су донијели Одлуку о субвенцији правним и физичким лицима и предузетницима, према којој ће из буџета општине за ову годину бити финансирано 50% цијене коштања њиховог прикључења на водоводну мрежу.

Како је у обраћању одборницима најавио начелник општине Озрен Петковић, оваква одлука биће предложена и почетком наредне године а намјера је, како је нагласио, да овај вид помоћи новим привредницима буде стална пракса.