АПЕЛ ПОЛИЦИЈСКЕ УПРАВЕ ДОБОЈ

Полицијска управа Добој упутила је апел грађанима да током обављања прољетних радова на крчењу земљишта и уређењу имања, спаљивање корова и другог запаљивог материјала врше само током дана, у вријеме повољних временских услова и на површинама које се могу контролисати. Како је прецизирано, при спаљивању корова и другог запаљивог материјала потребно је угасити остатке несагорених материја, како би се спријечило њихово разношење вјетром и појава неконтролисаног горења.

Ради спречавања настајања шумских пожара суграђанима је препоручено да не стварају дивље депоније смећа, да не врше спаљивањ еостатака житарица и спаљивање дрвеног отпада унутар или у близини шумских комплекса и засада гдје, усљед неконтролисане ватре, може доћи до шумског пожара и пожара на отвореном простору, који могу угрозити људске животе и имовину грађана.

У случају неконтролисаног ширења ватре или уочавања пожара потребно је одмах обавијестити надлежну ватрогасну јединицу на дежурни број 123, надлежну полицијску станицу на дежурни број 122 или Центар за обавјештавање на број 112.

Законом о заштити од пожара, који је ступио на снагу у новембру 2019. године, дефинисана је новчана казна од 100 КМ до 1.000 КМ за прекршај физичком лицу које пали коров и други пољопривредни отпад, без претходног обавјештавања ватрогасно-спасилачке јединице и непредузимања свих неопходних радњи у циљу спречавања ширења ватре.

Како је наведено у допису прослијеђеном медијима, Полицијска управа Добој ће у оквиру својих надлежности предузимати законом прописане мјере и радње против лица која су изазвала пожар и на тај начин угрозила здравље људи и њихова материјална добра.