ВОДОСНАБДИЈЕВАЊЕ ТУРИСТИЧКЕ ЗОНЕ И ТЕРИТОРИЈЕ ЦИЈЕЛЕ ОПШТИНЕ

Стварање предуслова за убрзани развој туризма на овом простору као и квалитетно снабдијевање питком водом комплетне територије општине, у самом су врху приоритета руководства општине Петрово, на челу са начелником ове локалне заједнице. С тим у вези у протеклом периоду проведене су активности које ће истовремено допринијети реализацији оба поменута циља.